La incidencia de la administración pública en la evolución de los festivales artísticos españoles

 

Des de la recuperació de la democràcia, les polítiques culturals s’han convertit en Espanya en un element clau en la configuració dels agents del sistema polític, en el desenvolupament territorial, en la generació de noves pràctiques d’oci i consum i en la construcció d’identitats col·lectives. Aquests estudis analitzen el nucli de la política cultural (sectors, indústries i institucions culturals), però atenent a les seves diferents dimensions, la diversitat d’agents que hi participen i els diferents sectors d’intervenció (com el patrimoni, els museus, els equipaments, el turisme, les festes, els festivals o el turisme). Finalment, aborden la influència del marc polític i institucional, els factors identitaris i el context internacional com a factors que condicionen la política cultural i expliquen la seva evolució.

Tino Carreño participa en aquesta publicació com a autor del capítol “La incidencia de la administración pública en la evolución de los festivales artísticos españoles”. 

___________________________________________