Profestival.net

logo_blanc
Profestival.net és un espai interactiu de difusió dels festivals artístics, amb tota la informació rellevant (data, lloc/s de celebració, gènere, programació, etc.). També és una plataforma de serveis online per als agents del sector: un web de col·laboració directa entre organitzadors, públic i teixit professional que potencia la creació de sinergies, la formació i el treball entre els diferents professionals que participen en la gestió i producció dels festivals.

Aquest projecte va ser creat per Lluís Bonet, Edu Muñoz i Tino Carreño en l’any 2014

—————————————–