Programa de gestió cultural – Universitat de Barcelona

capçalera color Programa de Gestió Cultural

El Programa de Gestió cultural de la Universitat de Barcelona, que té el seu germen en la posada en marxa el 1989 del primer màster de gestió cultural a Espanya, s’estructura al voltant d’una doble tasca de formació i investigació. En l’àmbit de la investigació, professors, investigadors i becaris participen en un bon nombre de projectes nacionals i internacionals de recerca, organitzen seminaris i congressos i publiquen articles i llibres.

Pel que fa a la formació, el programa ofereix diversos Màsters i Diplomatures de postgrau en Gestió Cultural, destinats a l’alta formació i al reciclatge dels professionals de la cultura.

Així mateix, l’equip de professorat imparteix diverses assignatures en programes de Grau universitari, així com múltiples cursos breus i seminaris a la demanda altres institucions. En aquest programa, Tino Carreño col·labora en diferents àmbits:

DOCÈNCIA

  • Des de 2007 és professor associat del Departament d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola vinculat al Màster Universitari de Gestió Cultural en el que ha impartit diferents assignatures -Anàlisis de projectes culturals (des de 2007 fins 2010), Pràctiques en una organització cultural (actualment i des de 2007), Disseny i control d’una producció cultural (actualment i des de 2010)- i ha estat tutor de diferents projectes professionals i, així mateix, membre de tribunal per a evaluar-los.

  • Des de 2008 és tutor de projectes professionales d’estudiants del “Postgrau en Gestió i Producció d’Espectacles i Esdeveniments culturals”.

  • Des de 2009 és docent en l’àmbit de la gestió d’arts escèniques i festivals i coordinador de les pràctiques profesionals dels estudiants dels títols propis.

INVESTIGACIÓ

  • Des de 2009, ha participat com a investigador en diversos estudis nacionals i internacionals, com el treball sobre el perfil del gestor cultural a Catalunya o FESTUDY.

GESTIÓ

  • Des de 2008, ha participat com a coordinador de projectes culturals com Profestival.net o la realització de més de 40 vídeos sobre l’àmbit de la gestió i polítiques culturals.

________________________________