Escola Superior d’Art Dramàtic de València

logocabeceraLa ESADV és l’únic Centre Superior per a la realització dels estudis d’Art Dramàtic de la Comunitat Valenciana. El seu objectiu és proporcionar una formació tècnica i artística als futurs professionals del teatre.

En la actualitat, a l’ESAD València es poden cursar les estudio d’Art Dramàtic  en les especialitats d’InterpretacióDirecció Escènica, Dramaturgia i Escenografia.

En aquest centre de formació, Tino Carreño:

  • Realitza el disseny de producció, per al taller de 3er.  del curs 2015-16, DSCREAMinACTION. Un projecte artístic interdisciplinar de formació, creació i investigació. Direcció Rafael Ricart.

  • Realitza el disseny de producció, para el taller de 3ero.  del curso 2014-15, La habitación de Isabella. Un projecte artístic interdisciplinar de formació, creació i investigació. Direcció Rafael Ricart.

  • Realitza el disseny de producció, para el taller de 3ero.  del curso 2013-14, Agamenón. Un projecte artístic interdisciplinar de formació, creació i investigació. Direcció Rafael Ricart.

  • Imparteix, l’any 2011, el taller “Gestión y producción teatral: creación del diseño de producción de un espectáculo de creación”. Durada: 15 h.

  • Imparteix, l’any 2007, taller “Universos trobats: Formació i orientació laboral per a actors”. Durada: 16 h.

_________________________________